BIP UM Hajnówka

Podatki i opłaty lokalne 2012 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Kontakt z komórką zajmującą się podatkami lokalnymi:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka
(II piętro, pokój 222, 223)
tel: 85 682 2012
email: podatki@hajnowka.pl

Konto bankowe Urzędu Miasta Hajnówka:
46 1020 1332 0000 1602 0276 4058