BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

pok. 14 (parter)

tel. 85-682-64-40