BIP UM Hajnówka

Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z O.O. - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce

logo PWiK
logo PWiK

ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka 
tel. 85 873 30 32  tel./fax. 85 873 30 34,
biuro@pwik-hajnowka.pl,  
www.pwik-hajnowka.pl 

Godziny pracy PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce
Poniedziałek – Piątek    w godz.:  7:00  – 15:00
Kasa: Poniedziałek – Piątek    w godz.:  7:00  – 14:30

Zgłaszanie awarii wodociągowo – kanalizacyjnych: tel.:  85 682 24 49 czynny całą dobę

Skład Zarządu: Jerzy Aleksiejuk – Prezes Zarządu
 
Organizacja przedsiębiorstwa
Biuro – siedziba przedsiębiorstwa
  17-200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29, tel. 85 873 30 32 - centrala
Oczyszczalnia Ścieków  
  17-200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29, tel. 85 873 30 32 wew. 32
  17-200 Hajnówka, Mochnate
Stacja Uzdatniania Wody  
  17-200 Hajnówka, ul. Białostocka 112, tel. 85 682 24 49
  17-204 Dubicze Cerkiewne, Dubicze Cerkiewne
  17-200 Hajnówka, Orzeszkowo
  17-200 Hajnówka, Nowoberezowo
Sklep Firmowy „Akwedukt”
  17-200 Hajnówka, ul. Białostocka 114, tel. 85 682 39 00
 

Regulacje prawne:     

  • Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sadowego, 
  • KRS 0000134683,
  • Regon 050331057, 
  • NIP 543-10-01-981, 
  • Kapitał Zakładowy 16.034.000 złotych

 
PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce świadczy usługi w zakresie:

  • Poboru, uzdatniania i rozprowadzanie wody  
  • Odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • Budowlanym – sieci i instalacje sanitarne
  • Handlowym – Sklep Firmowy „Akwedukt”