BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "WYNIKI GŁOSOWANIA RADNYCH NA II SESJI RADY MIASTA HAJNÓWKA w dniu 21 maja 2024 r." stworzono dnia: 2024-05-24 13:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKŁAD KLUBÓW RADNYCH Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-05-24 11:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKŁAD KLUBÓW RADNYCH Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-05-24 11:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKŁAD KLUBÓW RADNYCH Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-05-24 11:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKŁAD KLUBÓW RADNYCH Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-05-24 11:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKŁAD KLUBÓW RADNYCH Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-05-24 11:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 76/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 maja 2024 r." zmieniono dnia: 2024-05-22 14:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Nr 674/2024 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 20 maja 2024 r. " stworzono dnia: 2024-05-22 13:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za 2023 rok)" usunięto dnia: 2024-05-22 12:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za 2023 rok)" usunięto dnia: 2024-05-22 12:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za 2023 rok)" stworzono dnia: 2024-05-22 12:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za 2023 rok)" zmieniono dnia: 2024-05-22 12:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za 2023 rok)" stworzono dnia: 2024-05-22 12:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku" zmieniono dnia: 2024-05-22 08:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku" stworzono dnia: 2024-05-22 08:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz podmiotów którym przyznano pomoc de minimis w 2023 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników" zmieniono dnia: 2024-05-22 08:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz podmiotów którym przyznano pomoc de minimis w 2023 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników" zmieniono dnia: 2024-05-22 08:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz podmiotów którym przyznano pomoc de minimis w 2023 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników" stworzono dnia: 2024-05-22 08:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Transmisja obrad II sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 maja 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-05-22 08:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 76/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 maja 2024 r." stworzono dnia: 2024-05-21 10:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Transmisja obrad II sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 marca 2024 roku" stworzono dnia: 2024-05-21 09:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "I sesja Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 maja 2024 r. godz. 12.00" zmieniono dnia: 2024-05-21 09:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r." zmieniono dnia: 2024-05-21 08:24 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r." zmieniono dnia: 2024-05-21 08:24 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r." stworzono dnia: 2024-05-21 08:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 maja 2024 r." stworzono dnia: 2024-05-21 08:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul.3 Maja 45" stworzono dnia: 2024-05-20 11:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr I/2/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 maja 2024 r. " zmieniono dnia: 2024-05-20 10:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr I/1/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 maja 2024 r." zmieniono dnia: 2024-05-20 10:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Uchwały Rady Miasta - 2024" zmieniono dnia: 2024-05-20 10:53 przez: Emilia Rynkowska