BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi doradztwa w zakresie terapeutycznych właściwości przyrody i terenów zieleni" zmieniono dnia: 2022-12-06 13:11 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr RIO.II-00311-78/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2022 r. " stworzono dnia: 2022-12-06 12:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr RIO.II-00310-78/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-06 12:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"" zmieniono dnia: 2022-12-06 12:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/312/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-06 10:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 listopada 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-06 07:46 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące Opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku zlokalizowanego przy ul. Parkowej 8 w Hajnówce " zmieniono dnia: 2022-12-05 13:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu w projekcie" stworzono dnia: 2022-12-02 14:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2022-12-02 12:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2022 r. - stan na 01.12.2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-02 09:58 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2022 r. - stan na 01.11.2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-02 09:58 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi doradztwa w zakresie terapeutycznych właściwości przyrody i terenów zieleni" zmieniono dnia: 2022-12-02 08:30 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w październiku 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-01 15:17 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-01 14:35 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w październiku 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-01 14:29 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXIX a XL sesją – część G " zmieniono dnia: 2022-12-01 14:26 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" zmieniono dnia: 2022-12-01 13:59 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" stworzono dnia: 2022-12-01 13:40 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Materiały na obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 21 grudnia 2022r." zmieniono dnia: 2022-12-01 13:22 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Materiały na obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 21 grudnia 2022r." stworzono dnia: 2022-12-01 13:21 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka na okres do 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego Burmistrz Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-12-01 13:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka na okres do 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego Burmistrz Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2022-12-01 13:07 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 7/2022" zmieniono dnia: 2022-12-01 12:58 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 7/2022" stworzono dnia: 2022-12-01 12:58 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-01 12:44 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 roku" zmieniono dnia: 2022-12-01 12:00 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 roku" zmieniono dnia: 2022-12-01 11:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2022 roku" stworzono dnia: 2022-12-01 11:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Strona : "Transmisje z sesji Rady Miasta" zmieniono dnia: 2022-11-30 09:42 przez: Emilia Korolczuk
 • Strona : "Transmisje z sesji Rady Miasta" zmieniono dnia: 2022-11-30 09:41 przez: Emilia Korolczuk