BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Nadzór nad rozbudową ul. A. Krajowej”" zmieniono dnia: 2023-03-27 12:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Nadzór nad rozbudową ul. A. Krajowej”" stworzono dnia: 2023-03-27 12:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2023 r." stworzono dnia: 2023-03-27 10:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2023 r." stworzono dnia: 2023-03-27 10:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2023 r. - stan na 24.03.2023 r." zmieniono dnia: 2023-03-24 13:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń komisji Rady Miasta Hajnówka w marcu 2023 r." zmieniono dnia: 2023-03-24 12:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 5/2023" zmieniono dnia: 2023-03-24 11:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń komisji Rady Miasta Hajnówka w marcu 2023 r." zmieniono dnia: 2023-03-24 10:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń komisji Rady Miasta Hajnówka w marcu 2023 r." stworzono dnia: 2023-03-24 10:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje i wnioski zgłoszone między XLI a XLIII sesją – część B" zmieniono dnia: 2023-03-24 10:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-03-23 11:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-03-23 08:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-03-23 08:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-03-22 13:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Strona Główna" zmieniono dnia: 2023-03-22 13:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Dyżury Przewodniczącej Rady i Wiceprzewodniczących Rady - kwiecień - czerwiec 2023 r." stworzono dnia: 2023-03-22 13:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-03-21 14:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 marca 2023 roku" stworzono dnia: 2023-03-21 14:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 marca 2023 roku" stworzono dnia: 2023-03-20 13:42 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 212/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2023-03-20 12:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XLI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 9 lutego 2023 r." zmieniono dnia: 2023-03-20 08:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Deklaracja dostępności" zmieniono dnia: 2023-03-20 08:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Deklaracja dostępności" zmieniono dnia: 2023-03-20 08:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Deklaracja dostępności" zmieniono dnia: 2023-03-20 08:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2022 r." zmieniono dnia: 2023-03-16 11:36 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2022 r." stworzono dnia: 2023-03-16 11:35 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Rozbudowa ul. A. Krajowej”" stworzono dnia: 2023-03-16 11:28 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52 i na obszarze województwa podlaskiego"" stworzono dnia: 2023-03-15 11:57 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2023 r. " zmieniono dnia: 2023-03-15 09:35 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2023 r. " zmieniono dnia: 2023-03-15 09:35 przez: Emilia Korolczuk