BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/289/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:28 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/288/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:26 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/287/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:23 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/286/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:20 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/285/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-07-01 14:12 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/284/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:11 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/283/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/282/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r. " stworzono dnia: 2022-07-01 14:07 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/281/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:05 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/280/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/279/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:00 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 stycznia 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:44 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 lutego 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:40 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:38 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 stycznia 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:24 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-07-01 11:29 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr wniosków złożonych podczas obrad XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dn. 30 czerwca 2021 r." zmieniono dnia: 2022-06-30 14:20 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXIV/22 z obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-06-30 14:05 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXIV/22 z obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się 30 marca 2022 r. " stworzono dnia: 2022-06-30 14:04 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Wyniki głosowania Radnych na XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-30 13:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”" zmieniono dnia: 2022-06-30 11:37 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-29 10:43 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-29 10:42 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-29 10:41 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXV a XXXVI sesją – część D" zmieniono dnia: 2022-06-28 11:22 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w czerwcu 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-28 11:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-28 10:31 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-28 09:54 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-28 09:53 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka o przedłużeniu terminu w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych" stworzono dnia: 2022-06-27 13:55 przez: Ewa Zubrycka