BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "PRZETARG Nr 3/2022" zmieniono dnia: 2022-07-07 11:46 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lipca 2022 roku" stworzono dnia: 2022-07-06 12:51 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-05 11:45 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 19/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-05 11:41 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 18/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-05 11:38 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni II”" zmieniono dnia: 2022-07-05 10:40 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 98/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-07-04 15:11 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 98/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-07-04 15:11 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 98/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-04 15:10 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert" stworzono dnia: 2022-07-04 12:56 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Wznowienie Dyżurów Przewodniczących Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-07-04 10:10 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Wznowienie Dyżurów Przewodniczących Rady Miasta" stworzono dnia: 2022-07-04 10:10 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/289/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:28 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/288/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:26 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/287/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:23 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/286/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:20 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/285/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-07-01 14:12 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/284/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:11 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/283/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/282/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r. " stworzono dnia: 2022-07-01 14:07 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/281/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:05 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/280/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/279/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 14:00 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 stycznia 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:44 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 lutego 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:40 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:38 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 stycznia 2022 r." stworzono dnia: 2022-07-01 13:24 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-07-01 11:29 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr wniosków złożonych podczas obrad XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dn. 30 czerwca 2021 r." zmieniono dnia: 2022-06-30 14:20 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXIV/22 z obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-06-30 14:05 przez: Emilia Korolczuk