BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 15.09.2022 r." usunięto dnia: 2022-09-16 09:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 15.09.2022 r." usunięto dnia: 2022-09-16 09:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 15.09.2022 r." stworzono dnia: 2022-09-15 13:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2022 r." stworzono dnia: 2022-09-15 08:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"" stworzono dnia: 2022-09-13 12:39 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "STYPENDIA SZKOLNE - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów" zmieniono dnia: 2022-09-13 08:45 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na "Wykonanie ekspertyzy zawierającej analizę możliwości zwiększenia dostępności mieszkań w Hajnówce" - UNIEWAŻNIENIE" zmieniono dnia: 2022-09-13 07:45 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2022 roku" zmieniono dnia: 2022-09-12 14:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2022 roku" zmieniono dnia: 2022-09-12 14:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2022 roku" stworzono dnia: 2022-09-12 14:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje i wnioski zgłoszone między XXXVII a XXXVIII sesją – część F" zmieniono dnia: 2022-09-09 14:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje i wnioski zgłoszone między XXXVII a XXXVIII sesją – część F" zmieniono dnia: 2022-09-09 14:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na "Wykonanie ekspertyzy zawierającej analizę możliwości zwiększenia dostępności mieszkań w Hajnówce"" zmieniono dnia: 2022-09-09 10:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na "Wykonanie ekspertyzy zawierającej analizę możliwości zwiększenia dostępności mieszkań w Hajnówce"" zmieniono dnia: 2022-09-09 10:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 152/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 09 września 2022r." stworzono dnia: 2022-09-09 10:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PIETRASZEK ALINA (oświadczenie majątkowe za 2022 rok)" stworzono dnia: 2022-09-09 10:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Saadoon Małgorzata Katarzyna (oświadczenie majątkowe za 2022 rok)" stworzono dnia: 2022-09-09 10:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Durzyńska Dorota Ewelina (oświadczenie majątkowe za 2022 rok)" zmieniono dnia: 2022-09-09 09:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Durzyńska Dorota Ewelina - (oświadczenie majątkowe za 2022 rok)" zmieniono dnia: 2022-09-09 09:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "DURZYŃSKA DOROTA EWELINA - (oświadczenie majątkowe za 2022 rok)" stworzono dnia: 2022-09-09 09:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXV a XXXVI sesją – część D" zmieniono dnia: 2022-09-09 08:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 17 sierpnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-09-09 08:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. J. Filipczuka" stworzono dnia: 2022-09-09 08:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe modernizacji przyszłego budynku Urzędu Miasta w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46" zmieniono dnia: 2022-09-08 13:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe modernizacji przyszłego budynku Urzędu Miasta w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46" stworzono dnia: 2022-09-08 12:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Ostatnio dodane" zmieniono dnia: 2022-09-08 11:24 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, ucznia do placówki oświatowej" stworzono dnia: 2022-09-08 11:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych" zmieniono dnia: 2022-09-07 12:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Deklaracja dostępności" zmieniono dnia: 2022-09-07 12:19 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 5/2022" stworzono dnia: 2022-09-07 10:21 przez: Emilia Rynkowska