BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2022 roku " zmieniono dnia: 2022-08-04 14:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2022 roku " stworzono dnia: 2022-08-04 14:07 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "STYPENDIA SZKOLNE - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów" zmieniono dnia: 2022-08-03 12:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 17 sierpnia 2022r." zmieniono dnia: 2022-08-03 12:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 17 sierpnia 2022r." stworzono dnia: 2022-08-03 12:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni III”" zmieniono dnia: 2022-08-03 11:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-08-02 14:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "STYPENDIA SZKOLNE - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów" zmieniono dnia: 2022-08-02 10:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni III”" stworzono dnia: 2022-08-02 10:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r." zmieniono dnia: 2022-08-02 10:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2022-07-29 09:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-29 09:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r." zmieniono dnia: 2022-07-29 08:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r." zmieniono dnia: 2022-07-29 08:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-29 08:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE na "Wykonanie przystanków rowerowych przy ul. 3 Maja, oraz na skwerze im. Plutonowego Bierwiaczonka w Hajnówce”" stworzono dnia: 2022-07-27 10:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji" zmieniono dnia: 2022-07-27 09:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji" stworzono dnia: 2022-07-27 09:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Białostockiej" stworzono dnia: 2022-07-26 13:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/280/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-07-26 09:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 127/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-26 09:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-26 09:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego" stworzono dnia: 2022-07-22 14:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradcy podatkowego" zmieniono dnia: 2022-07-22 12:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce III”" zmieniono dnia: 2022-07-22 11:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 121/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-22 11:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXVI/284/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-22 11:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 122/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-22 11:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 125/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-22 10:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2022r." stworzono dnia: 2022-07-21 11:44 przez: Emilia Rynkowska