BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Protokół Nr XXXIV/22 z obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się 30 marca 2022 r. " stworzono dnia: 2022-06-30 14:04 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Wyniki głosowania Radnych na XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-30 13:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”" zmieniono dnia: 2022-06-30 11:37 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-29 10:43 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-29 10:42 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-29 10:41 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXV a XXXVI sesją – część D" zmieniono dnia: 2022-06-28 11:22 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w czerwcu 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-28 11:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-28 10:31 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-28 09:54 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-28 09:53 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka o przedłużeniu terminu w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych" stworzono dnia: 2022-06-27 13:55 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi biegłego rewidenta - 2 zadania" zmieniono dnia: 2022-06-24 14:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi biegłego rewidenta - 2 zadania" stworzono dnia: 2022-06-24 14:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokal mieszkalny przy ul. A.Krajowej 6" stworzono dnia: 2022-06-24 13:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni II”" zmieniono dnia: 2022-06-24 10:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Informacje ogólne" zmieniono dnia: 2022-06-24 10:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Informacje ogólne" zmieniono dnia: 2022-06-24 10:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Imprezy masowe" zmieniono dnia: 2022-06-24 10:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”" zmieniono dnia: 2022-06-24 07:57 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”" stworzono dnia: 2022-06-24 07:56 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni II”" zmieniono dnia: 2022-06-23 11:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 111/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-22 13:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 czerwca 2022r." stworzono dnia: 2022-06-22 13:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 11 maja 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-22 09:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: ul. Lipowa niezabudowana nieruchomość" stworzono dnia: 2022-06-22 09:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych”." stworzono dnia: 2022-06-21 14:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów małej architektury dla zadania „Miejska strefa relaksu” w Parku Miejskim w Hajnówce”" stworzono dnia: 2022-06-21 13:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Strefa rekreacji na Osiedlu Leśna”" stworzono dnia: 2022-06-21 13:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 11 maja 2022 r." zmieniono dnia: 2022-06-21 12:18 przez: Emilia Rynkowska