BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Informacje o środowisku

  • SIOS - System Informacji o Środowisku

    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hajnówce informuje, iż na stronie www.hajnowka.sios.pl został uruchomiony publicznie dostępny System Informacji o Środowisku zgonie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ.U. Nr 50, poz. 360 z dnia 28 marca 2006 r.)

    Więcej