BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

 

Kierownik: Jolanta Stefaniuk

Inspektor: Sylwia Koczuk

Referent: Dorota Birycka