BIP UM Hajnówka

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

 

Kierownik: Jolanta Stefaniuk

Inspektor: Sylwia Koczuk

Referent: Dorota Birycka