BIP UM Hajnówka

DECYZJA o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy Hajnówka

DECYZJA o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy Hajnówka

DECYZJA o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, Dubiny, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka, Orzeszkowo, na okres 3 lat.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-04-23 10:21 Autor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Data publikacji: 2021-04-23 10:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska