BIP UM Hajnówka

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miejską Hajnówka

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miejską Hajnówka

Zawartość rejestru pt. "Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miejską Hajnówka" jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miejską Hajnówka

 

 

Lp.

Numer i data zaświadczenia o wpisie

Numer pozycji

Nazwa szkoły/ placówki niepublicznej

Adres siedziby szkoły/ placówki niepublicznej

Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

Organ prowadzący

Data rozpoczęcia działalności

Numer REGON

RSPO

Numer i data wykreślenia z ewidencji

Rok 2010

1.

ZOK.4320-1/2010,

29.04.2010 r.

1/2010

Niepubliczne Gimnazjum w Hajnówce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

17–200 Hajnówka, ul.Armii Krajowej 52

ZOK.4321-1/10, 29.04.2010 r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1

01.09.2010 r.

000512467

---------

ZOK.4320/2/

2010,

30.09.2010 r.

Rok 2011 – brak wpisów

Rok 2012

2.

ZOK.4320.1.

2012,

24.09.2012 r.

1/2012

Punkt Przedszkolny "LEŚNA KRAINA"

17-200 Hajnówka, ul.E.Orzeszkowej 18

Nie dotyczy

Dane zostały zanonimizowane

01.01.2013 r.

200771234

---------

ZOK.4320.1.

2012,

15.01.2014 r.

Rok 2013

3.

ZOK.4430.1.

2013,

27.08.2013 r.

1/2013

Niepubliczne Przedszkole Językowe RED BUS KIDS w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul.Białostocka 9

Nie dotyczy

Dane zostały zanonimizowane

01.09.2013 r.

200497247

121261

 

4.

ZOK.4430.2.

2013,

10.09.2013 r.

2/2013

Przedszkole Niepubliczne "LEŚNA KRAINA"

17-200 Hajnówka, ul.E.Orzeszkowej 18

Nie dotyczy

Dane zostały zanonimizowane

01.01.2014 r.

200825616

121263

 

Rok 2014 – brak wpisów

Rok 2015

5.

ZOK.4320.1.

2015,

31.08.2015 r.

1/2015

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Dla Dzieci Niepełnosprawnych "Mini - Mini"

17-200 Hajnówka, ul.A.Krajowej 20

Nie dotyczy

Dane zostały zanonimizowane

01.09.2015 r.

362015700

128747

 

Rok 2016

6

ZOK.4430.1.2016, 09.08.2016 r.

1/2016

Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul.J.Piłsudskiego 1

(zmiana wpisu z dnia 08.02.2023 r. w zakresie adresu placówki:

- było: 17-200 Hajnówka, ul.J.Piłsudskiego 3;

- jest: 17-200 Hajnówka, ul.J.Piłsudskiego 1)

Nie dotyczy

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30, 15 – 461 Białystok

01.09.2016 r.

 

--------

 

Rok 2017 – brak wpisów

Rok 2018 – brak wpisów

Rok 2019 – brak wpisów

Rok 2020 – brak wpisów

Rok 2021 – brak wpisów

Rok 2022 – brak wpisów


Data wytworzenia: 2023-02-09 14:17 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2023-02-09 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska