BIP UM Hajnówka

II Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta”

II Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta”

 Składanie ofert do dnia 09.10.2023 do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia :

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7129d3bd-586d-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Data wytworzenia: 2023-09-22 14:00 Autor: Łukasz Pawluczuk Data publikacji: 2023-09-22 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-22 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka