BIP UM Hajnówka

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE z dnia 1 grudnia 2017 r. dot. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018r.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE z dnia 1 grudnia 2017 r. dot. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018r.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE z dnia 1 grudnia 2017 r.
dot. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2
zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 r.

 

Na podstawie § 3 ust. 2, pkt. 4 załącznika do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje do wiadomości publicznej informację o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach jak niżej:

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce:

1. Maria Jańczuk -Przewodnicząca Komisji,    zam. Hajnówka

2. Artur Gierasimiuk- Zastępca Przewodniczącego Komisji,    zam. Hajnówka

3. Mirosław Ryszard Gryka – Członek Komisji,    zam. Hajnówka

4. Eugenia Marczuk - Członek Komisji,    zam. Hajnówka

5. Jolanta Minkiewicz - Członek Komisji,    zam. Hajnówka

6. Grażyna Pawluczuk- Członek Komisji,   zam. Hajnówka

7. Ewa Rygorowicz - Członek Komisji,   zam. Hajnówka

 

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce:

 pokój nr 210, II piętro Urzędu Miasta Hajnówka tel. 85-682-64-46

 

3. Harmonogram dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2:

4 grudnia 2017r. w godz. 13.30 – 16.30

5 grudnia 2017r. w godz. 13.30 – 16.30

6 grudnia 2017r. w godz. 13.30 – 16.30

7 grudnia 2017r. w godz. 13.30 – 16.30

8 grudnia 2017r. w godz. 13.30 – 16.30

11 grudnia 2017r. Godz. 8.00 – 16.00

w dniu 12 grudnia 2017 r. dyżur pełniony będzie od godziny 7.30 do godziny 24.00.

 

Dalsze dyżury będą uzgadniane według potrzeb i zgodnie z kalendarzem wyborczym.

 

Termin zgłaszania list kandydatów na radnych upływa w dniu
12 grudnia 2017 r. o godz. 24.00,

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Maria Jańczuk


Data wytworzenia: 2017-12-04 13:12 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-12-04 13:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska