BIP UM Hajnówka

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu

BURMISTRZ MIASTA
HAJNÓWKA

 

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Hajnówka zostaną przeprowadzone w dniu 21 stycznia 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21. 00.

W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie miasta, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy , w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1. tel. 85 6822197.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-12-12 10:33 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2017-12-12 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska