BIP UM Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka

Hajnówka 20 lutego 2024 r.

SAO.2110.2.2024

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

referenta w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani EWA MARIA ZUBRYCKA

zamieszkała Hajnówka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dokumenty na stanowisko referenta w Referacie Polityki Gospodarczej złożył 1 kandydat. Dokumentacja kandydata spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Po przeprowadzeniu procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych przez kandydata dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Ewa Maria Zubrycka, która spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z ww. stanowiskiem.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-02-20 13:08 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2024-02-20 13:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska