BIP UM Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka

Hajnówka 2 stycznia 2024 r.

SAO.2110.1.2023

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
referenta w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan DAMIAN PAWEŁ WAWRESZUK   

zamieszkały Hajnówka  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na ww stanowisko wpłynęło 2 oferty, w tym 1 spełniająca wymagania niezbędne.
Po przeprowadzeniu procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymał Pan Damian Paweł Wawreszuk, który spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z ww. stanowiskiem.

BURMISTRZ
Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2024-01-03 11:12 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2024-01-03 11:12 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka