BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

 Hajnówka, dnia 23.11.2012r.
 


INFORMACJA


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 23.11.2012r. do 13.12.2012r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.
      Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka  pokój 201, tel 682-64-51.
           
               


                                    Burmistrz Miasta
                                          Hajnówka


Data wytworzenia: 2012-11-23 16:32 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2012-11-23 16:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska