BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości: przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości: przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu

Hajnówka, dnia 02.06.2015r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2014r. poz. 518 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na okres 21 dni, od dnia 02.06.2015r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym przy ul. 3 Maja 39 w Hajnówce, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2015-06-02 21:15 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2015-06-02 21:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska