BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            Hajnówka 26.10.2012 r.


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 30 października 2012 r. do 20 listopada 2012 r. wykaz nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  • ul. A.Zina 3 – lokal mieszkalny
  • ul. A.Krajowej 40 – lokal mieszkalny.

Data wytworzenia: 2012-10-26 20:11 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-10-26 20:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska