BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 05.12.2012 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 07 grudnia 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. wykaz nieruchomości:


przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
ul. Batorego 31 – lokal mieszkalny,
ul. 3 Maja 33 – lokal mieszkalny,


przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
ul. Celna 13 – lokal mieszkalny


Data wytworzenia: 2012-12-05 22:00 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-12-05 22:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska