BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 09.07.2013 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 10 lipca 2013 r. do 01 sierpnia 2013 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
ul. S.Batorego 31 – lokal mieszkalny,
ul. F.Chemiczna 7 – lokal mieszkalny,
Os. Millenium 11 – lokal mieszkalny,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
ul. Grunwaldzka – nr geod. 824/2 o pow. 26 m2 – nieruchomość gruntowa,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
ul. Warszawska 44 A nr geod. 1473 o pow. 0,1108 ha – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.


Data wytworzenia: 2013-07-08 15:00 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-07-08 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska