BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

                                                                  Hajnówka 30.06.2011 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 04 lipca 2011 r. do 25 lipca 2011 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- ul. Partyzancka nr geod. 1855/2 – art. 37 ust. 2 pkt. 6 ugn,

- ul. Białostocka nr geod. 1/44 – art. 37 ust. 2 pkt. 5 ugn,

- ul. Piłsudskiego 4 a -  lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- ul. Batorego 19 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

 


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:48 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2011-06-30 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-25 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka