BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Hajnówka 07.10.2015 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 09 października 2015 r. do 30 października 2015 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

- ul. Nowowarszawska, nr geod. 1559/8 o pow. 0,0033 ha – pod budowę garażu.


Data wytworzenia: 2015-10-08 08:26 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-10-08 08:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska