BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 20.12.2016 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 21 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- ul. Piłsudskiego 4E – lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- nieruchomość gruntowa przy ul. A.Krajowej oznaczona numerem geodezyjnym 1633/16 na rzecz użytkownika wieczystego.


Data wytworzenia: 2016-12-20 10:04 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-12-20 10:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska