BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                            Hajnówka 30.08.2012 r.


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 03 września 2012 r. do 25 września 2012 r. wykaz nieruchomości:


przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
ul. Ks.I.Wierobieja 22 – nieruchomość lokalowa,
ul. 3 Maja 43 – nieruchomość lokalowa,
ul. A.Krajowej 36 – nieruchomość lokalowa,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
ul. Wiosenna 1 – nieruchomość niezabudowana.


Data wytworzenia: 2012-08-30 15:35 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-08-30 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska