BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Hajnówka 28.05.2013 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 29 maja 2013 r. do 19 czerwca 2013 r. wykaz nieruchomości:

  • przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:

ul. 3 Maja 39 – lokal mieszkalny,

  • przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

ul. S.Żeromskiego 9 nr geod. 1919/5 o pow. 0,0800 ha – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

 


Data wytworzenia: 2013-05-29 07:47 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-05-29 07:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska