BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje o boksach garażowych

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje o boksach garażowych

                                                 Hajnówka, dnia 03.10.2012r.            


INFORMACJABurmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 04.10.2012r. do 25.10.2012r. wykaz zawierający informacje o boksach garażowych  przy ul. Żabia Górka 17 w Hajnówce, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.
      Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka  pokój 201, tel 85682-64-51.


                                    Burmistrz Miasta
                                          Hajnówka


Data wytworzenia: 2012-10-04 10:25 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2012-10-04 10:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska