BIP UM Hajnówka

INFORMACJA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Hajnówka 19.04.2011 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 21 kwietnia 2011 r. do 12 maja 2011 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- ul. Lipowa nr geod. 3033/33 – art. 37 ust. 2 pkt. 6 ugn,
- ul. A. Zina 3 -  lokal mieszkalny na rzecz najemcy,
- ul. 3 Maja 45 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,
- ul. 3 Maja 45 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
- ul. Tulipanowa, nr geod. 2925/43 o pow. 251 m2 – nieruchomość gruntowa przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:36 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2011-04-19 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-25 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka