BIP UM Hajnówka

Interpelacje i wnioski zgłoszone między V a VI sesją - część B

Interpelacje i wnioski zgłoszone między V a VI sesją - część B


Data wytworzenia: 2019-04-10 11:27 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-04-10 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska