BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka – 27 lipca 2016r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka – 27 lipca 2016r.

BRM.0003.5.2016

Zapytania, wnioski XVIII sesja Rady Miasta Hajnówka

27 lipca 2016 r.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Hajnówka:

Bogusław Szczepan Łabędzki

Nr 1. dot. protokołu z rokowań - przekazać radnym kopie protokołu z rokowań z dnia 22 sierpnia 2016 r,

Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mam pytania do dwóch akapitów z Pana informacji. Pierwszy akapit dotyczy rokowań na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej. To jest ta działka przy ulicy Doktora Dowgirda. Ogłosił Pan rokowania na sprzedaż działki, którą najpierw wydzierżawił Pan. Pytania dotyczące dzierżawy za chwilę, ale mam pytanie, Panie Burmistrzu, skąd taka cena sprzedaży, bo widełki, które daje Panu ustawa, są dosyć duże, od 20 % wartości do 100 % wartości? Dlaczego akurat taka stawka? I Panie Burmistrzu, jeszcze takie pytanie dotyczące tego, dlaczego okres przewidywanej spłaty 70 % należności czy tam reszty należności wynosi 10 lat, skoro mieszkańcom Hajnówki nabywającym nieruchomości w postaci swoich mieszkań komunalnych dajemy 3 lata? Dlaczego w tym przypadku dajemy 10 lat? Czy ci nabywcy są lepsi od naszych mieszkańców, że będą mieli taką możliwość? I drugi akapit dotyczy dzierżawy. Chciałbym otrzymać informację, dlaczego 700 złotych wynosi czynsz dzierżawny za 7-hektarową działkę? Dlaczego jest to taka, dlaczego jest to taka cena? I w związku z tym mam takie wnioski. A jeszcze jaką pierwszą opłatę roczną wnieśli dzierżawcy? Czy w ogóle była taka opłata, czy też zostali zwolnieni z tej opłaty? Jak to wygląda? I, Panie Burmistrzu, wnioski. Pierwszy wniosek, to chciałbym, żeby wszyscy radni otrzymali kopie protokołu z rokowań, które odbędą się 22 sierpnia. To jest pierwszy wniosek.

Panie Burmistrzu nie jestem przesądny, więc kciuków nie będę trzymał za nic, natomiast kolejny raz przez 6 lat przedstawia nam Pan jakąś wizję swojej przyszłej Hajnówki i kolejny raz i do tej pory, że tak powiem, te wizje nie ziściły się w żaden sposób. Natomiast gdyby Pan uważnie słuchał mojego pytania, to zadałem pytanie w taki sposób: Dlaczego nie 20 %, tylko akurat taka suma? Takie było moje pytanie. Bo ma Pan widełki, od 20 % do 100 %, tak? Do tej ceny rokowań. Więc można było. Jeżeli Pan chce być tak dobry dla tego inwestora, trzeba było zaproponować sumę 20 %. Mamy takie orzeczenia Najwyższej Izby Kontroli, która przymykała nawet oko na 10 % stawki. Także no wie Pan, natomiast to, że media lokalne dopuszczają do takiej sytuacji, że Pan jednostronnie może oceniać, kto jest w mieście za rozwojem, a kto nie, no to już jest taki nasz urok tutaj hajnowski, prawda? Natomiast sesja jest takim momentem, kiedy my też możemy o swoich obawach, zastrzeżeniach do Pana polityki mówić. Mamy do tego prawo, naprawdę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – To że Pan radny Łabędzki i Pan radny Mironczuk systematycznie starają się udowodnić, że ja działam na szkodę naszego miasta, to już chyba jest powszechnie wiadomo, nikogo to nie dziwi. Ja przypomnę tylko historię. Na sprzedaż tej działki przy ulicy Dowgirda były ogłaszane kolejne przetargi, 3 kolejne przetargi. Procedura przewiduje, że po 3 kolejnych przetargach, jeżeli nie przyniosły one żadnego rezultatu w zakresie sprzedania, można ogłosić rokowania. I te propozycje, o której tutaj Pan radny Łabędzki mówił, dlaczego są takie warunki, dlaczego możliwość spłaty na 10 lat, są określone prawem. Jeżeli nam zależy na przyciągnięciu inwestora, a zależy nam na tym bardzo, to jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy proponować dla tego inwestora jak najkorzystniejsze warunki. Bo jeżeli sam ten obiekt przyrodniczo-leczniczy o którym wspominał Pan radny Mironczuk, zgodnie z założeniem kosztorysowym, ma kosztować 30 000 000 złotych a jest to tylko 1 z planowanych obiektów inwestycyjnych, to ja nie muszę nikogo przekonywać, jak ważna jest sprawa pozyskania tego inwestora. I tak naprawdę to wszyscy powinniśmy dzisiaj w duchu trzymać kciuki za to, żeby ten wniosek, który przez inwestora został złożony na dofinansowanie tej inwestycji, został pozytywnie oceniony i żeby inwestor te dofinansowanie uzyskał, ponieważ samo zaangażowanie finansowe inwestora, a ono nie jest małe, nie wystarczy na to, żeby ten ambitny projekt zrealizować. Ja wierzę w to, że tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki rokowań, będziemy mogli mówić o tych wynikach po 22, ponieważ 22 sierpnia mija ostateczny termin rozpatrzenia tych rokowań. Wydaje mi się, że ja na naszej ostatniej Radzie, na której ja uczestniczyłem, mówiłem o tym, że 28 czerwca jest tym brzegowym terminem, do którego temat dzierżawy trzeba zakończyć. Mówiłem o tym na tej sesji Rady, na której mówiliśmy o bezprzetargowym wydzierżawieniu tejże nieruchomości. Dlatego, że 28 czerwca mijał ostateczny termin mijał złożenia wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na finansowanie przez inwestora tych działań ze środków tak zwanej Polski Wschodniej. Oczywiście, mogliśmy tych działań nie podejmować, dzisiaj nie byłoby tematu. I Panie radny Łabędzki, próbować porównywać te warunki dzierżawy do każdej innej dzierżawy w mieście jest rzeczą no niepoważną. Bardzo dobrze Pan zdaje sobie z tego sprawę, jak ważna jest to inwestycja dla przyszłości miasta. Jak Pana słucham, słucham Pana Mironczuka, to odnoszę wrażenie, że wam zależy na tym, żeby ta inwestycja nigdy nie powstała. A ja i myślę, że Klub Radnych Ziemia Hajnowska, wierzę, że również Klub PSL-u, zrobimy wszystko, żeby tą inwestycję wspierać. Pyta Pan o zapisy z tego aktu notarialnego. A jak Pan sobie wyobraża? Że inwestor, który będzie musiał ze swojej kieszeni wyłożyć kilka ładnych milionów złotych, będzie ryzykował coś takiego? Że nie będzie miał gwarancji ewentualnych zwrotu nakładów, gdyby miasto zechciało zerwać umowę? Ja bym tej umowy nigdy nie zerwał, ale dla inwestora nikt nie da gwarancji, że w przyszłości, kiedy ktoś inny będzie burmistrzem, bo wszystko jest możliwe, nie dochowa warunków umowy. Jest to chyba normalne. Każdy, kto się zajmuje prowadzeniem biznesu, który wymaga zaangażowania dużych pieniędzy z własnej kieszeni, nie może myśleć inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o kopie tych dokumentów, o których mówicie, jeżeli którykolwiek z radnych zażyczy sobie takich dokumentów, nie ma problemu. My te kopie dokumentów przekażemy.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 1

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 1a

 

Nr 2. dot. wykazu dzierżawców - sporządzić listę dzierżawców gruntów w mieście z podaniem powierzchni i opłaty.

Drugi wniosek. Chciałbym, żeby udostępnił Pan radnym kopię, taką listę dzierżawców, którzy dzierżawią nieruchomości miejskie, bez podania nazwisk, ale z podaniem powierzchni tych działek i z opłatą, które są ponoszone w związku z tą dzierżawą. I to chyba będzie wszystko na razie. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o kopie tych dokumentów, o których mówicie, jeżeli którykolwiek z radnych zażyczy sobie takich dokumentów, nie ma problemu. My te kopie dokumentów przekażemy.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 1

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 1a

 

Karol Nieciecki

Nr 3. dot. inwestora KIA MOTORS - dlaczego nie podpisano umowy, radny prosi o odpowiedź na piśmie.

Ja pośrednio będę nawiązywał do tej sprawy. Panie Burmistrzu, ja wierzę na pewno, że Panu zależy na dobru Hajnówki, tak jest, i że, i dlatego też Pan z firmą KIA MOTORS przez rok czasu nie podpisał umowy, proszę Pana i to z Pana winy nie doszło do podpisania umowy. W tej chwili byłem u inwestora, który chciał tutaj, prawda, za wszelką cenę podpisać i nie wiedziałem, proszę Pana, gdzie się schować, czy pod krzesło, czy pod stół, tak mi było wstyd, jak słuchałem, jak Burmistrz z nim postąpił. Dlatego powiem, mam nadzieję, że Pan na piśmie da mi odpowiedź właśnie, bo częściowo ja byłem w to zaangażowany, proszę Pana, i chciałbym wiedzieć, co się dzieje.

Panie Burmistrzu, skoro inwestor chciał taką, a nie inną działkę, prawdopodobnie ktoś mu ją wcześniej zaproponował, prawda? Sam, przyjeżdżając z Białegostoku, nie znał, proszę mi wierzyć, nie znał rozkładu tu działek, możliwości inwestycji i tak dalej. Skoro się najpierw proponuje a potem się wycofuje, a potem jeszcze inne jakieś propozycje są, Panie Burmistrzu, to ja już skończę dzisiaj, bo mogę za dużo powiedzieć. Ale kiedyś powiem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Przewodniczący Rady, ja najpierw odpowiem na pytanie Pana Niecieckiego dotyczące inwestora. Chodziło o po prostu salon sprzedaży, można powiedzieć. Teren, na którym, którym był zainteresowany inwestor, jest terenem, który w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Gdybyśmy zechcieli to zrobić, wymaga to procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Gdybyśmy tą procedurę... No robimy, ale proszę zrozumieć, że procedury są takie, jakie są. Gdybyśmy w tym momencie zaczęli procedurę nową, nie skończylibyśmy tej procedury, którą dzisiaj kończymy. Proszę mnie zrozumieć, tak? Natomiast inne, inne... Nie. No Pan nie słucha, zdaje się, co ja do Pana mówię, nie?... Tereny... Proszę Pana... Ja Panu nie przeszkadzałem. Natomiast te tereny, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mogłyby być przeznaczone pod inwestycje, o których Pan mówi, nie interesowały inwestora. Albo były własnością osób prywatnych. Tak? Ja Pana zapewniam, że gdyby procedury zmiany planu były prostsze, to też byśmy zrobili wszystko, żeby to zrobić, tak? Gdyby to można było na każdą kolejną sesję przygotować kawałek planu, powiedzieć: Tą i tą działkę przeznaczamy na to i na to. Ale niestety, procedury są takie, jakie są. Ja tych procedur nie wymyślam, ale my musimy się do tych procedur stosować.

Pan radny tu wprowadza w błąd i radnych, i telewidzów. Proponowałem te działki, które były możliwe do takiej zabudowy. Natomiast inwestor obejrzał różne miejsca w Hajnówce i powiedział, że ta działka mu się podoba do tej inwestycji. Ja mówię, ale ta działka w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczona dzisiaj, będzie ona możliwa do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego dopiero po ewentualnie zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w przyszłości.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 3

 

Piotr Mironczuk

Nr 4. dot. działki położonej w Hajnówce przy ul. Dowgirda oznaczonej nr geodez. 3371 ( na jakiej zasadzie ustalony czynsz 700 zł, wyjaśnić zapis paragrafu 7 ust. 1 i 4 aktu notarialnego, zapisy preferują dzierżawcę, miasto pozbywa się dochodów )

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, w całości podtrzymuję wypowiedź Pana radnego Łabędzkiego. Jednocześnie chcę dodatkowo zapytać się, czy dopytać się odnośnie zapisu § 7 ust. 1 i § 4 oraz § 10 umowy sporządzonej na dzierżawę omawianej działki, gdzie § 7 pkt 1 mówi: „Wydzierżawiający wyraża zgodę na poddzierżawienie przedmiotu umowy innym podmiotom i podział nieruchomości wyłącznie w celu realizacji działań inwestycyjnych z zastrzeżeniem zachowań i przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy na cele wskazane w § 2 tego aktu.” Czyli na tą budowę, co myśmy omawiali. Pkt 4. „Dzierżawca zobowiązuje się do pobierania od poddzierżawcy czynszu dzierżawnego w wysokości nie wyższej niż określona w § 4 tego aktu notarialnego.” I tutaj zachodzi pytanie, dlaczego jesteśmy tacy i wszystko scedujemy na dzierżawcę? Dajmy na to, że dzierżawca poddzierżawia 3 działki, pobiera z tego tytułu opłaty i wychodzi, że on tą działkę dzierżawi za friko. Tak powiedzmy ogólnie. I dlaczego myśmy nie zadbali o swoje interesy, tylko właśnie o interesy dzierżawcy? I następny § 10. „Wydzierżawiający jest zobowiązany do zwrotu na rzecz dzierżawcy nakładów poniesionych na nieruchomość w ramach inwestycji opisanej w § 2 tego aktu polegającej na budowie kompleksu rehabilitacyjno-leczniczego do dnia wypowiedzenia umowy w pełnej wysokości.” Czyli musimy to zwrócić. Prawda? Jakby to, jakby to byśmy dali wypowiedzenie. I tutaj proszę odpowiedzieć, ten właśnie punkt 4 § 7 nie działamy na szkodę miasta? Bo jeżeli to wszystko scedujemy na dzierżawcę i on będzie określał, co prawda jest zapisany, że nie może być więcej pobierany, ale to chyba do niczego dzierżawcy nie zobowiązuje ten zapis. Być może się mylę. Być może Pan Burmistrz wyjaśni to.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 1

 

Pan Piotr Mironczuk, w związku z brakiem wyczerpującej odpowiedzi na powyższe zapytanie, w dniu 29.07.2016 r. złożył interpelację na piśmie, jak niżej – cyt.:

INTERPELACJA 1/07/16

Dotyczy: dzierżawy działki położonej w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda oznaczonej numerem geodezyjnym 23371.

Szanowny Panie Burmistrzu!

W związku z brakiem odpowiedzi na moje pytanie zadane podczas XVIII sesji Rady Miasta w dniu 27.07.2016r. ponownie stawiam te pytania w formie pisemnej, a w szczególności:

1. na jakiej zasadzie został ustalony czynsz dzierżawny w wysokości 700 zł dla działki Nr 3371, zapisany w paragrafie 4 aktu notarialnego zawartego w dniu 28 czerwca 2016 r.

2. proszę o wyjaśnienie zapisu paragrafu 7 ust. 1 i 4 ujętego w w/w akcie notarialnym, zawartym w dniu 28 czerwca 2016r. czy te zapisy nie preferują dzierżawcy tej działki? Dlaczego Miasto pozbywa się dochodów z tego tytułu?

W związku z powyższym proszę o merytoryczną odpowiedź na stawiane pytania bez zbędnych insynuacji i konfabulacji.”

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 4

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok:

Maciej Borkowski

Nr 5. dot. refundacji w wys. 43 tys za projektu wdrożenie elektronicznych usług, EZD – jak długo będzie trwał pilotaż?

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do rozdziału 72095, zwiększone dochody o kwotę 43 000 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku w zakresie realizacji projektu wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, części druga administracja samorządowa. Zwiększono dotacje 43 000. Ja poprosiłem o taki szczegółowy, zestawienie szczegółowe. Ja o Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją mówiłem jakieś 2 sesje temu i dostałem ten zestawienie rzeczowo-finansowe, z którego wynika, że przeznaczyliśmy na Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami 148 000. Dostałem również odpis na wniosek w sprawie systemu EZD w Urzędzie Miasta, o którym dużo mówiłem, jakie są korzyści i tak dalej. I jak wynika z wniosku, system EZD jako system wspomagający prowadzenie dokumentacji jest obecnie na etapie pilotażowym. Moje pytanie, jak długo jeszcze będzie trwał ten pilotaż tego systemu i dlaczego dokładamy 43 000, skoro założyliśmy 148 000 do czegoś, co jeszcze nie funkcjonuje? Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją jeszcze nie funkcjonuje w Urzędzie Miasta a my przerzucamy dzisiaj pieniążki z 2016 na 2015 do czegoś, co jeszcze nie funkcjonuje. Nie bardzo rozumiem. Jeśli Pani Skarbnik mogłaby mi to objaśnić.

I proszę o odpowiedź, dlaczego przerzucamy 40 parę tysięcy na coś, co nie działa?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeśli chodzi o pytanie Pana radnego Borkowskiego, tutaj w tym projekcie mamy tylko te dofinansowanie, które zostało przekazane. Jest to program, który był realizowany w ramach takiego programu ogólnowojewódzkiego i rzeczywiście, w ramach tego programu taki program pilotażowy, dotyczący elektronicznych dzienników. Jest on realizowany w Szkole Nr 3. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe informacje odnośnie tego, ja w tej chwili Panu nie odpowiem. Przygotujemy Panu odpowiedź na piśmie. Ale jeżeli chodzi o zasady, propozycja była ze strony szczebla wojewódzkiego do samorządów gminnych i są one jednakowe dla wszystkich samorządów, takie same jak dla Hajnówki, takie same są dla innych. Ale ja mówię, ja to przygotuję i odpowiedzi na piśmie Panu dodatkowej udzielę.

 

Nr 6. dot. Podlaskiej Platformy Edukacyjnej (zakup 53 laptopów za kwotę 129 tys. gdzie one trafiły i na co są wykorzystywane. Radny wnioskuje o odpowiedź na piśmie.)

Jak również jestem przy tym temacie, więc jeszcze jedno pytanie zadam, ale to na piśmie poproszę o odpowiedź. Wykonanie, dostawa, instalacja wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń, łącznie 140 000. Mnie w tym zakresie interesuje sprzęt komputerowy, laptopy. 53 laptopy kupiono w tamtym roku za cenę 129 000. Chciałem zadać pytanie tak może to we wnioskach, ale teraz zadam, bo jest to przy zmianie w budżecie. Do jakich jednostek trafiły te laptopy i do czego będą wykorzystywane, do czego są wykorzystywane?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 5

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 6

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały

w sprawie przyjęcia przez Miasto Hajnówka zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej:

Bogusław Szczepan Łabędzki

Nr 7. dot. wartości majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej – jaki jest?

Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, faktycznie, od 2009 roku mamy orzecznictwo sądów administracyjnych które mówi, że każdy powiat ma obowiązek prowadzić bibliotekę powiatową. I powiem szczerze, że tak na terenie Hajnówki, czy na terenie powiatu rozwiązanie z przejęciem tego zadania przez naszą Miejską Bibliotekę Publiczną byłoby faktycznie takim rozwiązaniem realnym. Powiem szczerze, że byłem pomysłodawcą tego pomysłu, żeby sugerowana przez Panią Dyrektor kwotę 35 000, która była pierwotnie brana pod uwagę jako taka zaspokajająca roczne koszty realizacji tych zadań powiatowych, żeby ją podzielić przez 12 miesięcy, no i tam z tego nam wyszło, że za te 4 miesiące, przez które będziemy realizowali w tym roku zadania powiatowe, będzie to 12 000. Myślę, że powiat tutaj za bardzo w negocjacjach z nami pobrykać nie może, dlatego że ma taki obowiązek. Gdyby nie nasza dobra wola, że chcemy pójść na takie porozumienie, czy takie porozumienie zawrzeć, musiałby sam zbudować bibliotekę, mieć budynek, zatrudnić pracowników, zdobyć księgozbiór. Natomiast tutaj przychodzi już na gotowy majątek, który, o którego cenę chciałbym zapytać. Czy jest obliczona wartość majątku, jakim jest nasza biblioteka? Tak, żebyśmy na początku tych negocjacji, czy tych rozmów, ja wiem, że no może w tym roku już będzie te 8 000, tak, ale żebyśmy od stycznia przyszłego roku mogli te negocjacje już na jakichś takich realnych liczbach prowadzić i taką pierwszą liczbą będzie wartość majątku naszej biblioteki. Jaka ona jest? Rocznie wydajemy, proszę Państwa, 700 000..., znaczy w tym roku 770 000 na bibliotekę. A tutaj otrzymujemy 8 000. No ilość, taka suma trochę niepoważna.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 7

 

Nr 8. dot. wydatków związanych z przyjęciem zadań ( zmiana statutu, pieczątki, tablica itp.)

W związku z tym porozumieniem, Panie Burmistrzu, rodzi się kilka pytań. No będziemy musieli zmienić statut biblioteki, prawdopodobnie pieczątki i takie całe zaplecze techniczne łącznie z tablicą informacyjną, tak? No bo to takie koszty musimy ponieść, tak? Przybędzie nam zadań. Do realizacji niektórych z nich będą potrzebne wydawane delegacje służbowe, tak, trzeba będzie oddelegować jakiegoś pracownika który będzie musiał jeździć w terenie, tak, i podtrzymywać kontakty. I nie wiem, czy ta suma, czy ta kwota tak niska, takie koszty. Zresztą Państwo radni mają tekst porozumienia, odsyłam Państwa do § 1 pkt 2, tam są wszystkie te zadania wymienione. I proszę zobaczyć, to są naprawdę poważne zadania. Zachodzi takie pytanie, kto w statucie nowym biblioteki będzie wymieniany jako organizator tej biblioteki? Dlaczego? Dlatego, że organizator zobowiązuje się, tak mówi ustawa, do tego go ustawa zobowiązuje, będzie ponosił koszty zadań, które na rzecz tej biblioteki sceduje. I może tak być, że my się staniemy organizatorami miasto i przyjmiemy na siebie zadania, za które będziemy musieli my płacić. Czy będzie to współorganizacja, czy będzie to jeden organizator? Chciałbym, żebyśmy też pokusili się o takie obliczenie nawet ile tych pierwszych właśnie takich wydatków będzie. Ja tutaj mówię właśnie o opracowaniu statutu, o przygotowaniu, tak jak mówiłem, pieczątek, tablic i tak dalej.

 

Nr 9. dot. zatrudnienia dyrektora - czy nie będzie konfliktu gdyż dyrektor jest radna powiatowa?

Dochodzimy do takiego uprawnienia organizatora, którym jest zatrudnianie Dyrektora Biblioteki i tutaj, przepraszam, że mówię o tym, ale czy nie będzie konfliktu w związku z tym, że Pani Dyrektor zasiada także w Radzie Powiatu, tak? Czy ich poleceń jako Dyrektor Biblioteki będzie słuchała? Kto będzie organizatorem, tak, o którym mówi ustawa? Ja myślę, że to jest sytuacja dosyć trudna, tak, że z jednej strony właśnie Dyrektor będzie pracownikiem Biblioteki a z drugiej strony zasiadać będzie we władzach powiatu.

 

Nr 10. dot. zasad łączenia - czy sytuacja spełnia warunki łączenia lub podziały jednostek gdzie wymagany jest okres 3 miesięczny?

I jeszcze, to już takie pytanie prawne, czy ta sytuacja, o której mówimy, wypełnia warunki tego, co określamy łączeniem czy podziałem? Bo jeżeli tak, to powinna ona być poprzedzona 3-miesięcznym okresem ogłoszenia takiego zamiaru, który powinien temu towarzyszyć.

Wolne wnioski:

 

Sławomir Golonko

Nr 11. dot. fatalnego stanu ulicy Daniela,

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą. Jeżeli chodzi o ulicę Danielą, jest w bardzo fatalnym stanie, a szczególnie po ostatnich opadach deszczu. Tam już nie chodzi o to, że o przejście, tylko nawet nie da się przejechać tą ulicą, w szczególności od strony tego, od strony Miłkowskiego.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Golonko pyta o ulicę Danielą. Jaka ulica Daniela jest, to i Pan radny Golonko wie, i ja wiem. Także zobaczymy na bieżąco. Co można zrobić, to postaramy się zrobić. A na przyszłość to ja myślę, że jeżeli będzie wsparcie ze strony mieszkańców zainteresowanie, to pomyślimy jak, oczywiście nie od razu, w dłuższy czasie to, tak jak inne ulice, po prostu utwardzić.

 

Nr 12. dot. Wystających studzienek w ulicy Miłkowskiego

I jeszcze wrócę, ta sprawa już dawno. Czy jest szansa w tym roku poprawienia tych studzienek na ulicy Miłkowskiego?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Studzienki na ulicy Miłkowskiego. Ja nie powiem, że załóżmy, że jutro ale te najtrudniejsze postaramy się w miarę szybko poprawić.

 

Bogusław Łabędzki

Nr 13. dot. zalewania wodami opadowymi – jakie prace podjęto by wyeliminować takie zjawisko?

Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja 2 wnioski, znaczy no 1 wniosek dotyczy zalanych w czasie takiej największej ulewy ostatnio ulic. Chciałbym zapytać Pana Burmistrza, jakie prace zostały podjęte, żeby takiej sytuacji uniknąć?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Łabędzki podnosi temat wód opadowych, szczególnie na ulicy Armii Krajowej. Wszyscy widzimy, że Armii Krajowej jest w trakcie realizacji. Rzeczywiście, pamiętamy, że ulewa wtedy była duża, nie tylko w Hajnówce. W związku z tym, że ta droga jeszcze nie jest skończona, także tej wody było tam stosunkowo dużo. Myślę, że po pełnym zakończeniu realizacji inwestycji takich problemów nie powinno być. Chociaż ta droga z ulicy Armii Krajowej częściowo tylko będzie odpływała do ulicy Piłsudskiego, natomiast pozostała część nową burzówką, która została wykonana w tamtym roku, będzie odpływała do ulicy Białowieskiej. I ulicą Białowieską do tej no najgłówniejszej zlewni w naszym mieście pod torami kolejowymi. Tam za torami kolejowymi planujemy poprawienie drożności takiego dosyć dużego rowu i wydaje mi się, że jak to zrobimy, i po zakończeniu budowy, i przebudowy ulicy Armii Krajowej tego problemu tam nie powinno być.

 

Nr 14. Dot. braku zdolności odprowadzania wód z remontowanej ulicy Armii Krajowej,

Szczególnie chciałbym zapytać o ulicę remontowaną Armii Krajowej, która no w tej chwili, w czasie remontu wykazuje brak zdolności do odprowadzania wody. Czy jest tam prowadzona jakaś praca, żeby potem po wylaniu już tej wierzchniej warstwy asfaltu nie trzeba było tej drogi remontować?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 13

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 14

 

Nr 15. dot. siłowni na powietrzu – przy siłowniach wnioskuje by zamontowano stojaki na rowery.

I prośba mieszkańców, którzy już przyzwyczaili się do nowych siłowni. O siłowniach na pewno ktoś jeszcze dzisiaj jeszcze będzie mówił, ale jest taki wniosek, żeby przy siłowniach powstały stojaki na rowery tak, żeby było takie miejsce parkowania.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 15

 

Alicja Chaniło

Nr 16. dot. ul. Warszawskiej, posesje Warszawska 82 za sklepem „Gama” – utwardzić nawierzchnię gdyż posesje są zalewane – pismo mieszkańcy złożyli do Burmistrza Miasta Hajnówka,

Może ja tu odczytam, tu pismo zostało złożone już w sekretariacie u Pana Burmistrza – „Zwracamy się z ogromną prośbą o ułożenie twardej nawierzchni drogi, która prowadzi do 3 posesji za parkiem, ulica Warszawska 82. To jest za sklepem Gama. Droga kilkukrotnie była naprawiana, ale po krótkim czasie nie ma efektu. Po tej drodze jeżdżą również auta dostawcze dowożące towar do sklepu Gama, ulica Warszawska 86. Niszczą drogę, tworząc koleiny i doły. Podczas deszczów problem jest z przejściem a woda spływa na posesje zalewające piwnice. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.” I podpisy 3, ponieważ tam jest 3 mieszkańców za tym parkiem. To jest bardzo krótka droga i w tej chwili jest tyle nawiezione, że jak podczas tej ostatniej, nie tylko ostatnich deszczów, ale które są, to po prostu zalewane są posesje tych 3 mieszkańców mieszkających. To jest króciutka droga za sklepem Gama.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Chaniło, temat drogi koło sklepu Gama. Tak mniej więcej kojarzę, gdzie to jest, ale nie potrafię odpowiedzieć, musimy to zobaczyć, sprawdzić, czy to jest droga miejska, czy to jest teren prywatny, bo jeżeli chodzi, bo mówi Pani o dowożeniu do sklepu. To ten kawałek za sklepem jest własnością PSS-u. Na pewno. Częściowo przynajmniej. Natomiast jeżeli chodzi o drogę od ulicy Warszawskiej czy od Ptaszyńskiego? Od Warszawskiej... No od Ptaszyńskiego to to nie jest, nie jest nasza. Natomiast jeżeli chodzi od Warszawskiej, to zobaczymy.

 

Nr 17. dot. ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska, Kołodzieja, Piłsudskiego – usunąć zasuszone iglaki,

Teraz następny wniosek. Chodzi mi o rondo na ulicy Warszawskiej. Tam bardzo ładne zostały posadzone iglaki w ubiegłym roku, ale część ich chyba wymarzła i one takie kikuty tam są, także bardzo bym prosiła o usunięcie i nowe po prostu, żeby nie szpeciły tego ronda, bo jest bardzo ładne.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Druga sprawa, rondo. Rzeczywiście dziękuję bardzo za informację, bo ja nie zwróciłem na to uwagi, ale usuniemy te suche krzewy i posadzimy albo kwiaty, albo, ale raczej chyba jesienią... Jesienią, nie? Bo teraz nie jest pora na sadzenie krzewów, ale suche usuniemy.

 

Nr 18. dot. ul. Myśliwskiej i Gajowej – u zbiegu tych ulic znajduje się posesja na terenie której rośnie rozłożysta morwa, gałęzie utrudniają widoczność a owoce zanieczyszczają chodnik.

I następny wniosek to dotyczy ulicy Gajowej, Myśliwskiej. Na rogu jest posesja, której nikt nie zamieszkuje, na rogu ulicy Gajowej i Myśliwskiej. Tam rosną morwy, które w tej chwili gałęzie aż przechodzą na ulicę, także samochody duże nie mają jak przejechać. I chodnik jest tak zanieczyszczony tymi owocami tej morwy, że jest po prostu cały czarny. Także przy okazji bardzo bym prosiła o zainteresowanie się tą sprawą i proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Gajowa i Myśliwska. Sprzątniemy, oczywiście, te owoce morwy, ale jeżeli chodzi, tam ktoś mieszka, czy nie, na tym rogu... Nie wie Pani, z kim się skontaktować, żeby te drzewa od strony ulicy podciąć?... My to byśmy zrobili, tylko musimy mieć zgodę właściciela, nie?... To Pani się zorientuje, dobrze?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 18

 

Karol Nieciecki

Nr 19. dot. elektronicznego protokołu – czy radni mogą otrzymywać elektroniczny protokół?

Szanowni Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, pierwszy wniosek i chciałbym postawić to myślę, że nie będzie trudny do realizacji. Mianowicie, czy radni mogliby otrzymywać protokół drogą elektroniczną właśnie także jak otrzymują pismo? Bo zdaję sobie sprawę, że wielu radnych po prostu nie ma czasu, różnie to bywa i często ten protokół nie jest czytany. Więc jeśli by Państwu nie przeszkadzało przesyłać nam go drogą elektroniczną, ja byłbym bardzo wdzięczny. Myślę, że...

To bardzo dobrze. To ja chcę. Już mówię.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Radny musi zadeklarować, którzy chcą tego.

 

Nr 20. Dot. ogrodzenia placów zabaw – kiedy zostaną one ogrodzone, zwrócić uwagę na ten problem wszystkim zarządcom oraz na problem związany z odchodami zwierzęcymi – ustawić kosze na te odchody.

Panie Burmistrzu, na poprzedniej sesji padła uwaga, uwaga, a wniosek, w zasadzie wniosek mego kolegi Pana Maćka Borkowskiego odnośnie placów zabaw. Tak się złożyło, że mieszkańcy nas oglądają i wiem to już, proszę Państwa, za no, za decyzję do realizacji. Padają takie pytania, kiedy będą te place zabaw, prawda, ogrodzone, aby nie były kuwetą, prawda, dla piesków, bo dzieci się bawią i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, jest także taki wniosek, aby Pan Burmistrz, Wysoka Rada, miasto zwróciło także uwagę wszystkim zarządcom, nie tylko zarządcy, który, prawda, jest spółką miejską, ale także Spółdzielni Mieszkaniowej, bo tam jest dużo tych placów zabaw i tam no też mieszkańcy mieszkają i tak samo są mieszkańcami, prawda, naszego miasta.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No jeżeli chodzi o place zabaw, trudno mi tutaj deklarować, że będziemy grodzić wszystkie place zabaw. Natomiast jeżeli chodzi o ich utrzymanie, to co innego. Natomiast jeżeli chodzi o ten plac tutaj, który jest no główny w mieście, to wcześniej już rozmawialiśmy na ten temat i spróbujemy to zrobić najpóźniej w przyszłym roku.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 20

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 20a

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 20b

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 20c

 

Sławomir Kulik

Nr 21. dot. ustawienia lustra - w odległości 50-100 metrów od ronda na ulicy Kołodzieja jest usytuowany ostry zakręt radny wnioskuje o ustawienie tam lustra ze względu na poprawę bezpieczeństwa

Ja mam taki drobny wniosek dotyczący ulicy Kołodzieja w części południowej od strony, tutaj od strony ronda. Tam jest bardzo ostry zakręt i mieszkańcy, 2 mieszkańców zwracało mi uwagę na to, że tam zdarzają się kolizje. Pytałem mieszkającego tam obywatela, można powiedzieć, Hajnówki i on powiedział, pokazał mi tylko siatkę, która jest uszkodzona. Mówił, że tam zdarzają się kolizje, także prosiłbym o ustawienie tam lustra ulicznego. To jest od ronda jakieś 50, 100 metrów.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Kulik, lustro na ulicy Kołodzieja. To jest na zakręcie tym?... My to zobaczymy, ale na ile ja tą ulicę znam, ja tam jeździłem, ja nie widzę potrzeby stawiania tam lustra. Tam nie ma żadnego skrzyżowania, tylko jest ostrzejszy zakręt, nie?... Wystarczy jechać tak, jak trzeba, 50 na godzinę i nie będzie problemu... No nie, to wiem, radny Kulik i rowerem bardzo szybko jeździ.

 

Barbara Laszkiewicz

Nr 22. dot. chodnika w ulicy Armii Krajowej – przy realizacji naprawy tej ulicy czy zostanie naprawiony chodnik wzdłuż liceum ogólnokształcącego i KRUS-u?

Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałabym zapytać, bo swego czasu zadałam panu pytanie i Pan mi powiedział, że przy realizacji budowy ulicy Armii Krajowej będzie naprawiony ten chodnik między Marii Curie-Skłodowskiej a KRUS-em. Czy jest taka szansa, że to będzie zrobione?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Laszkiewicz, chodnik przy ulicy Skłodowskiej. Zrobimy ten chodnik... Tak, tak, tylko zrobimy go trochę później, bo w tej chwili zaczynamy utwardzanie placu przy szkole nr 1 i skończymy to utwardzanie placu, i zrobimy ten kawałek chodnika. Tam materiały są już przygotowane.

 

Maciej Borkowski

Nr 23. dot. siłowni na powietrzu os. Podlasie– urządzenia się ruszają, źle wykonana, należy ja poprawić , kto odbierał to zdanie

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, nawiążę chwilę do budżetu obywatelskiego, mianowicie do siłowni w plenerze. Byliśmy wspólnie z Komisją Infrastruktury, ale i nie tylko, oglądając te siłownie, docierają do nas, zresztą sami to widzimy, sygnały, że siłownie są, się zaczynają się ruszać sprzęty. Na komisji Infrastruktury, w której uczestniczył z nami pracownik Referatu Ochrony Środowiska, tłumaczył to tym, że te ruszające się urządzenia są spowodowane przez mieszkańców. Że mieszkańcy za szybko zaczęli korzystać z tych urządzeń. Takie było tłumaczenie. Otóż ja tego nie kupuję, bo instrukcja montażu mówi zupełnie co innego przy tego typu urządzeniach. Najpierw się wykopuje dół, potem się zalewa fundament z prętami a na koniec, gdy to wszystko już zastygnie, przykręca się urządzenie i się z niego korzysta. Także tu nie ma mowy o czymś takim, że to z winy mieszkańców. Panie Burmistrzu, szczególnie na Podlasiu, proszę to poprawić. Ja bym chętnie się zapoznał, kto odbierał te, tą robotę. Te tłumaczenia to wiem, kto tłumaczył i tak dalej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi natomiast o siłownię w plenerze, ta decyzja mieszkańców jest bardzo dobra. Najlepiej widać to po zainteresowaniu, jakim się te siłownie cieszą. I oczywiście, jeśli chodzi o dostawienie koszów czy ewentualnie doświetlenie, jest to prawda. To, że to się rusza, nie powinno się ruszać i w przyszłości wyeliminujemy to. Rozmawialiśmy już z wykonawcą. Problem polega na tym, że kiedy zostały te wszystkie urządzenia zainstalowane, zostały one otoczone, że tak powiem, taśmą. I błąd polega na tym, że powinniśmy tam kogoś postawić, żeby stał w nocy i pilnował, żeby ten beton dobrze związał. Tak?... No nie każdy jest takim doświadczonym specjalistą, jak Pan. Ja wierzę w to, że nie myli się ten, co nic nie robi. To co, jest zrobione, w niektórych miejscach się rusza, my to poprawimy, tylko widzimy, jaka jest pogoda, jakie jest przesiąkanie załóżmy ziemi. Po tych problemach początkowych, które są, my wspólnie, że tak powiem, z wykonawcą, te usterki usuniemy. Ja Pana zapewniam, że w przyszłości ludzie będą zadowoleni i będą z tego korzystali z satysfakcją tak, jak ma to dzisiaj.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 23

 

Nr 24. dot. siłowni w parku – lokalizacja siłowni jest pod lipami, które wydzielanym sokiem zanieczyszczają urządzenia

Przy okazji tych siłowni, Panie Burmistrzu, siłownia w parku. Nie wiem, kto wpadł na tak kapitalny pomysł, aby ją w tym właśnie miejscu ustawić. Mianowicie pod lipami, z których lecą soki. I jak mieszkańcy mają z tego korzystać? Przychodzić z własną ścierką, wiadrem, wodą i przecierać najpierw? Kto wpadł na tak kapitalny pomysł? Ja wnioskuję o to, żeby nie przesadzać drzew, tylko przenieść siłownię w drugie miejsce.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o lokalizację tutaj. Ta lokalizacja była związana z wcześniejszą koncepcją zagospodarowania naszego parku. I były głosy ze strony mieszkańców, że dobrze by było, żeby było tutaj. Dlaczego? Dlatego, że w tym samym miejscu dzisiaj, ja wiem, że to miejsce do nauki rowerem dla dzieci wygląda tak, jak wygląda, ale docelowo my to chcemy wszystko przebudować. I założenie było takie, że osoby które będą przychodziły, nie wiem, z dziećmi, z wnukami, mogły jednocześnie sobie ćwiczyć na tych urządzeniach i obserwować swoje pociechy. Natomiast jeżeli chodzi o te lipy. Oczywiście, nikt ich nie będzie ścinał, ani nie będzie przesadzał, no ale zobaczymy, co tam da się zrobić, jeżeli chodzi, nie wiem, o podcięcie gałęzi, żeby tą sytuację trochę poprawić. A to, że się stawia urządzenia w miejscach, gdzie będzie trochę cienia, to chyba nie ma żadnej nieprawidłowości no?... No to cały czas sok nie leci z lipy no....

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 23

 

Nr 25. dot. siłowni na powietrzu – ustawić kosze w miejscu w którym znajdują się siłownie oraz je oświetlić

(…) Przenieść siłownię i zaopatrzyć ją w kosze na śmieci, jak również zaopatrzyć ją w oświetlenie. Bo to ma być miejsce spotkań, rozmów, trochę ruchu, takiej integracji międzyludzkiej, a nie tylko tak postawić na opak, bo to jest fundusz obywatelski, walnąć gdzieś tam i to wygląda byle jak. Zresztą ideą takich siłowni w plenerze jest to, żeby ludzie się spotykali, rozmawiali ze sobą. A tu postawione szeregowo w parku, jedno za drugim, jeden drugiemu ogląda plecy. No ja w Polsce się z czymś takim nie spotykam. Panie Burmistrzu, proszę się nad tym pochylić, bo tak samo kosze na śmieci przydałyby się również na Podlasiu, Oświetlenie też, bo później noce są długie, dni krótkie a mieszkańcy mają prawo z tego korzystać, zresztą na to głosowali.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – I oczywiście, jeśli chodzi o dostawienie koszów czy ewentualnie doświetlenie, jest to prawda.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 23

 

Nr 26. dot. koordynatora programu aa – zamknięte drzwi, obowiązki walka z nałogiem i jednocześnie wydawanie zezwoleń, zadania należy rozdzielić , zatrudnić osobę,

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kilka sesji temu poruszałem temat zamkniętych drzwi w tym pokoju. Myślałem, że Pan Burmistrz się tam pochyli nad tym tematem ale jak widzę, nie. Prosiłem o zakres obowiązków Podinspektora Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który dostałem, zapoznałem, się z nim, w kilku spotkaniach, razem z Panią Podinspektor uczestniczyłem również. Po jakimś czasie poprosiłem o rejestr wyjść służbowych. Porównałem sobie wyjścia służbowe Podinspektora z zakresem obowiązków. Wszystko się pokrywa. Ale pokrywa się również to, że drzwi w Urzędzie Miasta Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są nadal zamknięte. Panie Burmistrzu, jeżeli mamy mieć jakieś tam korzyści z tego tytułu, tak, to niech te drzwi będą otwarte. Ja prosiłem o drugiego pracownika w tym referacie. Jak Pan nie umie odpowiedzieć mi tak ustnie, to proszę odpowiedzieć na piśmie. W ogóle dziwi mnie, jeżeli jestem przy tym miejscu, coś takiego, jak wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i jednoczesne kierowanie osoby na leczenie odwykowe. Osoby, które chcą się uwolnić od alkoholu, spotykają się z ludźmi, u których, że tak powiem kolokwialnie, mają na zeszyt. Jest to niezręczna sytuacja. W mało których gminach już jest w jednym miejscu wydawanie zezwoleń i kierowanie na leczenie odwykowe. Panie Burmistrzu, warto by było też nad tym się zastanowić. Pomieszczenia są. Można wykorzystać, nawet podpowiem, pomieszczenie gońca, które jest, tam taki pokoik fajny, niewykorzystywany on jest przez kilka godzin, tam chyba 3 godziny dziennie. Można by było to fajnie zgrać. Możemy się umówić, przedyskutować temat, bo pomysłów jest wiele.

 

Nr 27. dot. rejestru wyjść – np. kierownik referatu ochrony środowiska ; wyjście 6.07 godz. 14.20 i nie odnotowanie w książce

Ja chciałem z tego miejsca również podziękować Pani Kadrowej za rejestr wyjść służbowych, bo ja prosiłem tylko o Podinspektora Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale Pani Kadrowa była tak miła, że udostępniła mi rejestr wyjść służbowych wszystkich pracowników. I nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył. Pani Kadrowa wpisała mi, że wszystkie wyjścia są rejestrowane wszystkich pracowników a to nieprawda. 6.07.2016, Panie Burmistrzu, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 14:20 wychodzi z Urzędu z pełnym ekwipunkiem. W wypisie wypisu brak. Akurat mieliśmy zebranie tam z Komisji Infrastruktury i dlatego znalazłem się pod Urzędem. Byłem zdziwiony, wspólnie z jednym kolegą radnym byliśmy zdziwieni. Wyjście niezarejestrowane. Ja dziękuję Pani Kadrowej za to, że mi coś takiego udostępniła. Od razu mi się nasunął ten przykład. Także proszę się tam bardziej pochylić, Panie Burmistrzu, nad tym wychodzeniem pracowników, bo ja nie raz słyszę, że w godzinach pracy pracownicy są w tym sklepie czy na rynku, ale widocznie trzeba się temu przyjrzeć troszkę bardziej.

 

Nr 28. dot. kasy w urzędzie – w przypadku gdy jest nieczynna powinna zejść osoba i tam obsługiwać interesantów bo wejście do pokoju 225 jest osobom starszym kłopotliwe

Panie Burmistrzu, a jeszcze sprawy organizacyjne to kasa. Panie Burmistrzu, oburzenie wśród mieszkańców, którzy muszą, zmuszeni są wspinać się na II piętro do pokoju 225. Bo kasa na dole w Urzędzie Miasta jest nieczynna. Nie wiem, czy tam Pani jest na urlopie, który jej się należy, czy na zwolnieniu, jakkolwiek, i wspinają się mieszkańcy miasta w upał na II piętro, jakby nie można było urzędnika oddelegować na dół. Urząd Miasta jest dla mieszkańca a nie mieszkaniec dla Urzędu. I prosiłbym o to, bo te praktyki są stosowane od dawna.

 

Nr 29. dot. pomieszczenia socjalnego w urzędzie,

Składałem wniosek o pomieszczenie socjalne, Panie Burmistrzu, dla urzędników. Dostałem odpis, że nie ma miejsca. Ale z drugiej strony, Panie Burmistrzu, ma Pan obowiązek zapewnienia pomieszczeń socjalnych w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 97 roku dział V Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej § 101. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników”, i tak dalej i tak dalej, tam jest bardzo ładnie to wszystko opisane. Także myślę, że powinien się Pan do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zastosować, bo za nieprzestrzeganie też tam są wyszczególnione pewne tam tematy.

 

Nr 30. dot. transparentności działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (wykonywane roboty z informacja na tablicach osiedlowych kiedy się rozpoczną i kiedy zakończą, kiedy będą sprzątane klatki)

Panie Burmistrzu, myślałem, że nie będę powracał do tematu ZGM-u na sesjach, ale Pan Dyrektor odpisuje mi w taki sposób, że muszę do tego nawiązać i będę nawiązywał, bo Pan Dyrektor mówi, że pisze, że jestem nadgorliwy, że przekraczam zakres swoich obowiązków, że powinienem to robić przez Pana a przypomnę, że jako radny ja kontroluję Pana Burmistrza, ale to całkiem nie tak, bo status Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ja przypomnę to Panu Dyrektorowi, w § 7. „Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta.” I takie pisma ja dostaję, ze nie powinienem pisać wniosków do Pana Dyrektora. Ok, będę je składał tutaj. Chciałbym zwrócić uwagę na osiedle administrowane przez ZGM. Po pierwsze, wnoszę, Panie Burmistrzu, o transparentność przy wykonywanych robotach zarówno na drogach wewnętrznych osiedlowych, jak i samych budynkach administrowanych przez ZGM. Mianowicie, jeśli są robione roboty, to aby administracja umieszczała na tablicach ogłoszeń, które są na klatkach schodowych, informacje mieszkańcom o zakresie robót i zakres, i okres, przez jaki będą one wykonywane, a nie jak jest dotychczas, że mieszkańcy dopytują jeden drugiego, przychodzą do radnego. Są tablice ogłoszeń. Rozmawiałem z Panem Dyrektorem, ale bezskutecznie w tej sprawie. Proszę, aby takie informacje były. Na dzisiaj toczą się roboty przy ulicy Armii Krajowej 34. Wiele pytań pada. Piłsudskiego 4, także są pytania. Proszę zadbać o to, żeby mieszkańcy wiedzieli. Gwarantuje im to prawo do miasta, także nie chcę tam czytać tego dalej. Przy okazji warto byłoby rozmieścić informacje w administrowanych przez ZGM budynków, w których dniach i jakich klatkach będą sprzątane i w jakim zakresie. Czy to tylko mycie klatki, czy okien, czy lamperii. Mieszkańcy, mamy tutaj sprzątaczki, które Panie sprzątają, ale mieszkańcy nie wiedzą, za co płacą, jaka jest usługa, w jakim dniu wykonywana. Te pytania się mnożą. Wiem, że trafiają takie pytania również do ZGM-u, ale. I to na klatkach schodowych warto by było takie rzeczy umieszczać.

 

Nr 31. dot. odpadów wielkogabarytowych (zalegają na osiedlu, zagrażając bezpieczeństwu mieszkańców )

Na administrowanych przez ZGM osiedlach pojawia się coraz większy problem ze śmieciami wielkogabarytowymi. Warto byłoby również jakoś rozwiązać ten problem, bo wzrasta zagrożenie przeciwpożarowe, do którego zaraz wrócę. Jak się nazbiera w jednym miejscu duża ilość suchego drewna, mebli czy innych materiałów łatwopalnych, to problem jest duży. Ja wielokrotnie chodziłem do Pana Dyrektora w tym temacie, żeby coś z tym zrobił, podpowiadałem. To nie to, że tak sobie tylko krzyczę tutaj dzisiaj, ale Pan Dyrektor nie widzi tam z tym problemu. Powiem wam, że 2 dni temu było podpalenie na Armii Krajowej, gdzie spłonęły śmietniki, zahaczyło również o garaż. Na szczęście w tym dniu nie było tego, o czym zaraz, co zaraz pokażę na przedstawionych zdjęciach. (…) Ja może przedstawię zdjęcia. I to nie jest tak, że ja te zdjęcia zrobiłem, bo czekałem na to, żeby administracja zadbała. Tylko 3 razy, 3 dni dzwoniłem, tak? Dzwoniłem... Do telewizji również. Telewizja, mieszkańcy są tym zainteresowani. Panie Przewodniczący, Panu osobiście wręczę. I Panie Burmistrzu, ja dzwoniłem 3 razy. Słyszałem, że nie ma ciągnika, potem słyszałem, że pada deszcz. A ja powiem tak, zajęły się te śmietniki i zajął się ten garaż. Na szczęście nie było tego w tym, dniu. Taka administracja w tym przypadku ZGM działa. Również to, takie zdjęcie, roboty. Mówi się, że dzieci nie dbają o porządek. To jest godzina 19:00 plac budowy, pracowników nie ma. Gwoździe, blachy, śmieci, wszystko. Mówimy, że mieszkańcy nie dbają o porządek. Administracja również nie dba o to, aby było bezpiecznie. Ja nie powinienem tego mówić, nie powinienem tego pokazywać. Nie powinno to w ogóle mieć miejsca. Bo administracja działa w sposób zupełnie inny, jeżeli jest normalną administracją.

 

Nr 32. dot. wnioski z 29.06.2016 r. - psie odchody na osiedlach i brak pojemników na nie , brak informacji z ZGM

Ale jeszcze chciałem się zapytać, Panie Burmistrzu. Jestem przy ZGM-ie. Składałem taki wniosek w czerwcu 29. Zwracałem o rozważenie możliwości ustawienia na terenach będących w administracji ZGM-u, jak również Spółdzielni, jakichś pojemników, czegokolwiek na koszy na psie odchody oraz tabliczek informacyjnych o obowiązku właścicieli sprzątania po psich, po psach oraz no żeby te informacje były. Spółdzielnia szybko się uwinęła z tematem. ZGM nawet nie odpisał. Potem Pan Dyrektor mówi, że ja się czepiam.

 

Janusz Puch

Nr 33. dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej (gałęzie zwisają nad ścieżką)

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zgłosić 1 wniosek dotyczący ścieżki rowerowej z tego tytułu, że bardzo często jeżdżę i ze znajomymi. I chciałbym prosić poprzez Burmistrza, żeby Burmistrz wpłynął na przedsiębiorców, właścicieli działek, które są położone wzdłuż ulicy Warszawskiej, to tu od mleczarni w stronę szkoły nr 3 na Judziance. Tam po prostu rosną drzewa, gałęzie, które zagrażają bezpieczeństwu jeżdżących na rowerach. Trzeba ich po prostu wycinać, bo one wchodzą nawet na całość ścieżki rowerowej, gdzie z tej strony od płotu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Puch porusza temat ścieżki rowerowej. Aha, i przycięcie drzew. No to to są właściciele prywatni. My tam zwrócimy się do nich z prośbą. Tam w zasadzie nam wystarczy tylko zgoda, żeby oni pozwolili, bo my to przytniemy sami. Ale tutaj też przy okazji wyjaśnię, że podpisaliśmy już umowę z firmą, która przygotuje takie kompleksowe rozwiązanie tematu ścieżek rowerowych w całym mieście pod kątem tego, gdzie i co można w przyszłości zrobić.

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 33

ODPOWIEDŹ udzielona na piśmie pod Nr 33a


Data wytworzenia: 2016-08-10 15:15 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-08-10 15:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska