BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XXX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 16 sierpnia 2017

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XXX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 16 sierpnia 2017


Data wytworzenia: 2017-09-20 09:46 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2017-09-20 09:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska