BIP UM Hajnówka

Materiały na IV sesję w dniu 7 luty 2019r.

Materiały na IV sesję w dniu 7 luty 2019r.

Hajnówka, dnia 31.01.2019 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.1.2019

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) zwołuję obrady IV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 7 lutego 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-02-01 07:41 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-02-01 07:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska