BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady LIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 12 stycznia 2024r.

Materiały na obrady LIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 12 stycznia 2024r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

BRM.0002.1.2024

Hajnówka, dnia 10.01.2024 r.

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję obrady LIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 12 stycznia 2024 roku godz. 09:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2024 rok,

    2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024-2030.

  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Logowanie się do Portalu Radnego:

W związku z procesem logowania się do Portalu Radnego proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 08:30.


Data wytworzenia: 2024-01-11 08:16 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2024-01-11 08:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska