BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 lutego 2020r.

Materiały na obrady XV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 lutego 2020r.

Hajnówka, dnia 17.02.2020 r.

BRM.0002.2.2020

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696) zwołuję obrady XV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 lutego 2020 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

4.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2020-02-17 14:08 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-02-17 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska