BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 17 marca 2020r.

Materiały na obrady XVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 17 marca 2020r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 10.03.2020r.

BRM.0002.3.2020

RADNI RADY MIASTA HAJNÓWKA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz. 1815) zwołuję obrady XVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 17 marca 2020 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego opracowywanego planu urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej na lata 2022-2031 oraz aneksu do aktualnego planu urządzania lasu.

  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

UWAGA

Przewodnicząca ODWOŁUJE obrady XVI sesji Rady Miasta w dniu 17 marca 2020r.


Data wytworzenia: 2020-03-10 12:29 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-03-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska