BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 03.06.2020r.

Materiały na obrady XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 03.06.2020r.

BRM.0002.6.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hajnówka, dnia 28.05.2020r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020, poz.713) zwołuję obrady XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień

3 czerwca 2020 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. zmian w budżecie miasta na 2020 rok

3.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030,

3.3. uchylenia Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

4.Zamknięcie obrad.

 
   
   

 


Data wytworzenia: 2020-05-28 13:01 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2020-05-28 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk