BIP UM Hajnówka

Materiały na XIX sesję w dniu 12 września 2016r.

Materiały na XIX sesję w dniu 12 września 2016r.

Hajnówka, dnia 07.09.2016 r.
Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.8.2016

 

Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 12 września 2016 r. godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.
    
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 A/ intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”,
 B/ intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”,
 C/ intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
4. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-09-07 15:35 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-09-07 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-07 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk