BIP UM Hajnówka

Materiały na XVIII sesję w dniu 27 lipca 2016r.

Materiały na XVIII sesję w dniu 27 lipca 2016r.

Hajnówka, dnia 13.07.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.7.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 lipca 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIV,XV,XVI sesji.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 4 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. skargi mieszkanki miasta,

  2. udzielenia pomocy finansowej,

  3. zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

  4. przyjęcia przez Miasto Hajnówka zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 7. Wolne wnioski zapytania.

 8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

20 lipiec 2016r.-Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 Sala Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

20 lipiec 2016 r.-Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

21 lipiec 2016 r.-Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

 


Data wytworzenia: 2016-07-13 21:45 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-07-13 21:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska