BIP UM Hajnówka

Materiały na XXIII sesję w dniu 12 grudnia 2016r.

Materiały na XXIII sesję w dniu 12 grudnia 2016r.

Hajnówka , dnia 6 grudnia 2016 r.

BRM.0002.12.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) zwołuję obrady XXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 12 grudnia 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 z porządkiem obrad jak niżej:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w  referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017r.

  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-12-08 11:54 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-12-08 11:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska