BIP UM Hajnówka

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w projekcie „Hajnówka OdNowa –Zielona Transformacja”

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w projekcie „Hajnówka OdNowa –Zielona Transformacja”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres,z oznaczeniem oferty sygnatury SAO.210.15.2022 oraz z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi w projekcie: pn. „Hajnówka OdNowa –Zielona Transformacja”, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w Urzędzie Miasta Hajnówka. - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.


Data wytworzenia: 2022-03-29 14:17 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-03-29 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-29 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka