BIP UM Hajnówka

Materiały na XLII sesję Rady Miasta Hajnówka 3 WRZEŚNIA 2018 roku

Materiały na XLII sesję Rady Miasta Hajnówka 3 WRZEŚNIA 2018 roku

RADA MIASTA HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 2018-08-28

BRM.0002.7.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994, poz. 1000, poz.1349) zwołuję obrady XLII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 3 WRZEŚNIA 2018 roku ( PONIEDZIAŁEK ) godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

b) zmiany Uchwały Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce,

c) zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018- 2027.

4. Zamknięcie obrad

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-08-28 12:18 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2018-08-28 12:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-28 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk