BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 kwietnia 2024 roku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 kwietnia 2024 roku

Hajnówka, 08.04.2024 r.

GKM.6220.2.2024

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie parametrów zmodernizowanej, funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20.” z wniosku MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

zawiadamiam

strony postępowania, że przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie jest trwająca procedura uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Załatwienie niniejszej sprawy, nastąpi po otrzymaniu wymaganych uzgodnień w terminie do 09.05.2024 r.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 Kpa przysługuje możliwość wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ponaglenia na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania.

 

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2024-04-08 14:28 Autor: Katarzyna Iwacik Data publikacji: 2024-04-08 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska