BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r.

Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r.

Hajnówka 02.01.2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

Nr geod.

3156

KW Nr BI2P/00025685/5

 

0,1007 ha

ul. Jutrzenki niezabudowana nieruchomość,

MN

57.000,00 zł

+ VAT (23 %)

----------

 

Sprzedaż w trybie przetargu

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta

 

 


Data wytworzenia: 2024-01-03 10:57 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2024-01-03 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka