BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie z dnia 10.01.2022 r.

Obwieszczenie z dnia 10.01.2022 r.

Hajnówka 10.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

 

Nr geod.

3119

KW Nr BI2P/00025188/1

0,1038 ha

 

ul. Wiosenna niezabudowana nieruchomość,

 

MN

69.000,00 zł

+ VAT (23 %)

 

----------

 

 

Sprzedaż w trybie przetargu

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta

 


Data wytworzenia: 2022-01-11 10:03 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-01-11 10:03 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka