BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na najem

OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na najem

Hajnówka, dnia 19.11.2012.r.


OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem:

sześciu boksów garażowych położonego przy ul. Żabia Górka 17 w Hajnówce
-17/1    –  41,78 m2
- 17/5   –  17,34 m2
- 17/11 –  17,20 m2
- 17/12 –  19,20 m2
- 17/13 –  19,20 m2
- 17/14 –  19,20 m2
 nr geodezyjny 1014/17 nr KW BI2P/00035817/3. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę usługowo - handlową

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12  Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 3,12 zł plus 23 % VAT.
Wadium w wysokości 30 zł (słownie złotych: trzydzieści) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia  17.12.2012r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka  nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.


Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. 85 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30,  tel. 85 682-64-51.Burmistrz Miasta
Hajnówka


Data wytworzenia: 2012-11-20 13:56 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2012-11-20 13:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska