BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu

Hajnówka 2011.01.27

 

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej

wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 02 lutego 2011r. do 24 lutego 2011r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ul. Wilgi nr geod. 2834/7

ul. Nowa nr geod. 489/4

- dla poprawienia warunków zagospodarownia nieruchomości przyległej.


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:31 Autor: Urszula Tokarczuk Data publikacji: 2011-01-27 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-25 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka