BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Budowa budynku Akademii Przyrody - Etap I”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Budowa budynku Akademii Przyrody - Etap I”

Oferty należy składać:

Składanie ofert do dnia 23.02.2024 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b2813e8-c59e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1


Data wytworzenia: 2024-02-07 12:30 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2024-02-07 12:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska