BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
„Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce II”

Oferty należy składać:
Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 9:00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-05-06 10:41 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-05-06 10:41 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska